UndervisningsaktiviteterForslag til KlimaBot aktiviteter

Klimabot kan anvendes i mange forskellige forløb og sammenhænge - både fagfaglige, tværfaglige og indeklimaoptimerende.
Nedenstående er derfor blot tænkt til inspiration, hvor signalerne fra Klimabot-lamperne fører til handling, der fører til et bedre indeklima og læring.

Indskoling: Sanser og kroppen

”Ikke al luft er lige godt”

Dette kan være introduktionssamtalen, når Geokons lyssignallamper sættes op i klassen.
Eleverne arbejder nu med lunge- hjertesystem og vejrtrækning gerne krydret med mange undersøgelser af ind- og udåndingsluft.
Gennem arbejdet opdager eleverne hvordan forskellige sanser kan fortælle os om ”god og mindre god luft” - altså indeklimaet (fx varme, kuldioxid/ilt koncentration, lys og lyd).
Til sidst inddrages eleverne i at komme med realistiske forslag til adfærdsændringer, der kan føre til ”bedre luft” i klassen.

Mellemtrin:

”Fotosyntese, respiration og kulstofkredsløb”

Selv om eleverne ikke kender de kemiske betegnelser, kan man arbejde med respiration og fotosyntese.
Eleverne laver undersøgelser af planters fotosyntese samt planter og dyrs respiration.
Ilt og kuldioxid introduceres både som begreber og formler. Alt efter niveau og interesse kan disse undersøgelser sættes i perspektiv til kulstofkredsløbet.
Næste skridt er kobling af ånding/respiration til at det jo også foregår i klassen og påvirker dem selv.
Desuden medtænkes andre indeklimafaktorer som lys, lugt og lyd. Den nye viden fører så til adfærdsregulering (fx udluftning, planter i lokalet, ”luftere”, våde jakker i garderobe osv.).

Udskoling:

”Én god og én dårlig indeklimadag - undersøgelse”

Eleverne og læreren laver sammen et setup for hvad de tror, man skal gøre for at få henholdsvis godt og dårligt indeklima.
Begge dage gennemføres i samarbejde med klassens øvrige lærere.
I slutningen af begge dage gennemføres udvalgte sammenlignelige tests fx færdighedsregning.
Begge dage måles en række faktorer, som elever og lærere er blevet enige om.
Blandt signifikante faktorer kan nævnes: lys, lyd, CO2 og O2 koncentration, temperatur, luftfugtighed og puls.

Vil du vide mere?

”Tag en snak med Kasper”

Hos Geokon ved vi en hel masse om teknik og data - og det kunne vi snakke længe om.
Vi indrømmer dog, at vi ved knapt så meget om undervisning i folkeskolen...
Men det gør Kasper Vejlgaard fra Skolen ved Rønnebær Allé til gengæld!
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til undervisningsaktiviteterne, eller måske blot ønsker at høre om KlimaBot fra én som har prøvet den i praksis,
så skriv en mail til Kasper på kve08@helsingor.dk.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙